GDPR | Jarmila Šulkovská - realitní služby na klíč
ZAVŘÍT
ODHAD NEMOVITOSTI ZDARMA
Jarmila Šulkovská – realitní služby na klíč

GDPR

Odesláním formuláře či kontaktováním uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Jarmila Šulkovská zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Jarmile Šulkovské IČ: 73271179 se sídlem Horní Lán 1307/8, Olomouc, 779 00 jež je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem Olomouc a pouze fyzickým osobám (podnikatelům), se kterými Jarmila Šulkovská spolupracuje na realizaci a zdárném dokončení dle zprostředkovatelské smlouvy.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).