Energetický štítek budovy | Jarmila Šulkovská - realitní služby na klíč
ZAVŘÍT
ODHAD NEMOVITOSTI ZDARMA
Jarmila Šulkovská – realitní služby na klíč

Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Zákonná povinnost majitele nemovitosti předložit energetický štítek před uzavřením kupní či nájemní smlouvy platí již od roku 2013. Při nedodržení těchto povinností může být přitom vlastník nemovitosti sankciován až do výše 200.000,- Kč. V tomto případě se také kupující může proti uzavřené kupní smlouvě odvolat až po dobu 5 let. Pokud se chystáte prodávat či pronajímat svou nemovitost, nevyhýbejte se zpracování energetického štítku, jelikož si tak můžete způsobit velké právní i majetkové škody.

V případě potřeby pro Vás zajistím energetický štítek.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost energetického štítku

PENB dnes musejí mít všechny novostavby a budovy, na kterých byla v nedávné době provedena větší rekonstrukce.

Povinnost mít PENB se vztahuje konkrétně na:

  1. stavebníka, vlastníka nebo společenství vlastníků při výstavbě domu nebo větších změnách,
  2. vlastníka nebo společenství vlastníků při prodeji nebo pronájmu budovy,
  3. vlastníka bytové jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu.

Jak se vyhnout energetickému štítku

Energetický štítek není potřeba, jedná-li se o budovu:

  • s energeticky vztažnou plochou do 50 m2,
  • používanou k bohoslužbám a náboženským účelům,
  • pro rodinnou rekreaci, využívanou jen po část roku (s odhadovanou spotřebou energie nižší než 25 % spotřeby při celoročním užívání),
  • nacházející se na území památkové rezervace (nikoli památkové zóny, tam PENB potřebujete),
  • která má status kulturní památky,
  • používanou k průmyslové a zemědělské výrobě se spotřebou do 700 GJ ročně,
  • postavenou před 1. 1.1947, pokud na ní nebyla provedena žádná významná rekonstrukce,