Daň z nemovitosti | Jarmila Šulkovská - realitní služby na klíč
ZAVŘÍT
ODHAD NEMOVITOSTI ZDARMA
Jarmila Šulkovská – realitní služby na klíč

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti

Koupili jste nebo prodali vloni nemovitost? Kdy (ne)musíte platit daň

Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena. Každý vlastník je ale povinen platit daň z nemovitosti. A co prodávající? Kdy nemusí platit daň z příjmu?

1. Kupující

Kupující, respektive každý, kdo nabude nemovitost, musí platit daň z nemovitosti. Povinností nového majitele je podat daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Nezáleží na tom, jak jste nemovitost nabyli, zda jste ji koupili, zdědili, směnili nebo obdrželi darem.

„Přiznání je nutné podat také v případě, že jste na nemovitosti provedli stavební úpravy, například jste pořídili přístavbu nebo jinak změnili velikost nemovitosti, třeba i o nebytový prostor,“

Přiznání je nutné podat do 31.1.2022 k příslušnému finančnímu úřadu, pod který nemovitost spadá. K platbě daně se přihlásíte jednoduše. Stačí vyplnit formulář, který nejdete na stránkách finanční zprávy nebo je k dispozici na každém finančním úřadě a ten pak doručíte na finanční úřad.

Další možností je vyplnit elektronický formulář přímo na stránkách finanční správy prostřednictvím portálu Moje daně.

Výhodou interaktivního způsobu vyplňování je průběžná kontrola s protokolem chyb a díky tomu snadná oprava formuláře. Výsledkem je soubor PDF ke stažení, který si buď vytisknete a doručíte osobně nebo poštou na finanční úřad, nebo jej podáte elektronicky.

Na základě tohoto podání vám finanční úřad pošle složenku, kterou musíte uhradit nejpozději do 31.5. A jak vysokou daň budete platit?

„Roční daň z nemovitých věcí závisí na více faktorech, nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na příslušných koeficientech, které se liší podle velikosti obce. Proto za stejně veliký byt odvádí v praxi majitelé různě vysoké částky,“ Výši koeficientů v příslušné obci zjistíte na stránkách finanční správy.

Neuškodí připomenout, že v případě družstevního bytu žádné přiznání ani daň řešit nemusíte. U družstevního bytu nejde o koupi v pravém slova smyslu, jde o převod členských práv a povinností. Vlastníkem bytové jednotky je družstvo a to platí daň z nemovitosti.

Koupili jste nebo prodali vloni nemovitost? Kdy (ne)musíte platit daň

2. Prodávající

Prodávající platí daň z příjmu. Jsou zde ale výjimky. „Pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla dobu deseti let, je prodávající od daně z příjmů osvobozen. To platí pro nemovitosti pořízené v roce 2021 a později, pro nemovitosti nabyté do roku 2020 platí časový test pěti let,“

V případě, že jste ale měli v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem, tato lhůta (časový test) se zkracuje na dva roky. Vždy ale platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2, 5 nebo 10 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

A ještě jedna výjimka: Pokud jste měli v nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, ale získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby, příjem z prodeje bude také osvobozen od daně z příjmů.

Jestliže jako prodávající nesplňujete podmínky pro osvobození od daně z příjmů, jste povinni podat daňové přiznání a příjmy zdanit v rámci §10 Zákona o dani z příjmů – jako tzv. ostatní příjmy. Jako výdaj proti příjmu z prodeje nemovitosti uvedete vámi zaplacenou kupní cenu.

„Daň z příjmu tak budete platit pouze z případného kladného rozdílu. Pro zdaňovací období roku 2021 platí dvě daňová pásma. Do daňového základu ve výši 1 701 168 Kč se odvádí 15% daň z příjmu, z daňového základu nad 1 701 168 Kč již 23% daň z příjmu,“

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/dane/nemovitost-prodej-koupe-dan-z-nemovitosti-dan-z-prijmu.A220118_104809_p_dane_frp